Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Strona główna

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zast?pczej w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza wszystkich Zainteresowanych opiek? zast?pcz? do wzi?cia udzia?u w szkoleniu PRIDE.

Je?li wi?c posiadasz dobr?, przyjazn? rodzin? i znajdzie si? w niej miejsce dla dziecka, zapraszamy - skorzystaj z konsultacji - specjali?ci nasi odpowiedz? na wszystkie Twoje pytania.

Czekamy pod telefonami: PCPR 22 733 72 50-57

więcej >>>


Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl