Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Powiatowy Program Dzialania na Rzecz Osob Niepelnosprawnych

Uchwała Nr XXV / 219 / 2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/180/2006 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Działania Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Zał±czniki:


Zał±czniki:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl