Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Program Aktywno¶ci Lokalnej

PROGRAM AKTYWNO?CI LOKALNEJ

UCHWA?A Nr XXIX/254/2014 RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 30  pa?dziernika 2014 roku w sprawie przyj?cia "Programu Aktywno?ci Lokalnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2014-2020"

 

Program Aktywno?ci Lokalnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2014-2020

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl