Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Wszcz?te post?powania

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTO?CI NIEPRZEKRACZAJ?CEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie us?ugi przygotowania, dostawy i podawania posi?ków podczas spotka? edukacyjno - integracyjnych organizowanych dla uczestników projektu pt."Lepsze jutro poprzez aktywno??".

Data zamieszczenia og?oszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 24.05.2017 r.

      

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl