Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

PCPR w TVP Warszawa

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia reporta?u zrealizowanego przez TVP Warszawa z cyklu "Moc Pomocy", promuj?cego dobre praktyki w zakresie wspó?pracy z rodzinami zast?pczymi stosowane w jednostce Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W reporta?u udzia? wzi?li m.in.:
Dyrektor PCPR Pani Barbara G?bala, pracownicy Dzia?u Pieczy Zast?pczej oraz jedna z rodzin zast?pczych funkcjonuj?ca na terenie Powiatu.

http://www.tvp.pl/warszawa/magazyny/moc-pomocy/wideo/14112012/9098060

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl