Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszenia



Projekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinna



Kalendarz
Aktualno?ci

Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepe?nosprawnym Ruchowo

W dniu 16.03.2012 r. Powiatowy Urz?d Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepe?nosprawnym Ruchowo organizuj? spotkania informacyjne dla osób posiadaj?cych orzeczenie o niepe?nosprawno?ci. Spotkania odb?d? si? o godzinie 10:00 oraz 11:30 w siedzibie Urz?du w B?oniu przy ulicy Grodziskiej 15 w pokoju numer 14.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl