Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszcz?te post?powania

Og?oszenia

Archiwum Wszcz?te post?powania

Archiwum Og?oszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywno?? 2017-2018

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2012-2014

Aktywno?? szans? na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualno?ci

ZAPROSZENIE - Szkolenie PRIDE dla kandydatów na opiekunów zast?pczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zast?pczej w Powiecie Warszawskim Zachodnim zaprasza wszystkich Zainteresowanych opiek? zast?pcz? do wzi?cia udzia?u w szkoleniu PRIDE.

Je?li wi?c posiadasz dobr?, przyjazn? rodzin? i znajdzie si? w niej miejsce dla dziecka, zapraszamy - skorzystaj z konsultacji - specjali?ci nasi odpowiedz? na wszystkie Twoje pytania.

Czekamy pod telefonami: PCPR 22 733 72 56-57; 600 995 194; 600 995 616; 600 995 285.

Planowany termin rozpocz?cia bezp?atnego szkolenia PRIDE dla kandydatów na opiekunów zast?pczych - kwiecie? 2014

 

 

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl